Kiều Oanh : Đừng Se Sắt

Nỗi sắt se..   Gần đấy mà sao lại quá xaĐứng cạnh bên nhau chỉ hay làMùi hương bồ kết, không má phấnEm thánh thiện hoài… tủi thơ ta.   Hai đứa cùng già bóng xuân hoàiNăm mươi năm đã là mộng dàiThôi em ở lại, ta viễn xứEm đọc kinh cầu, tóc ta phai   Ngoảnh…

Details

Nam Giao Lê Thiện Bình : CHÍNH TRỊ NHÂN BẢN

                                 CHÍNH TRỊ NHÂN BẢN   I. DẪN NHẬP                                                                                                                                                   Để xây dựng một thể chế chính trị nhân bản, chúng ta đã cùng nhau khảo luận và bàn luận về : « Thực Chất Những Cuộc Cách Mạng Trong Thế Giới và Những Giá Trị Căn Bản Cho Xã Hội-Chính Trị », hầu mong cho Đất…

Details