Buồn nào chạm nhẹ

Tiếp theo những vần thơ (nằm nhà tránh dịch bệnh lây lan). Sáng hôm nay tôi nhận ra có một nỗi buồn vừa chạm nhẹ và vần thơ lục bát, tôi phải viết ra để nhna65n biết mình đang suy tư có nghỉa mình đang hiện hữu. Xin chia sẻ cùng quý vị. Chúc qúy…

Details

Coronavirus lockdown: top Hanoi hospital linked to Vietnam’s biggest cluster

Coronavirus lockdown: top Hanoi hospital linked to Vietnam’s biggest cluster Vietnam officials order one of the nation’s largest medical centres to be locked down Thousands of employees and people who recently visited Hanoi’s Bach Mai Hospital to be tested Agencies Published: 3:59pm, 29 Mar, 2020 A health worker at one of Vietnam’s largest hospitals, Bach…

Details