Tin Văn Thơ Lạc Việt

Giao Chỉ : ĐÊM VĂN NGHỆ DÂN SINH 35 năm nhìn lại (1975-2010)

     

                              23 tháng 5 năm 2010 tại Đại Hí Viện CPA San Jose 
                                                                       
                                                                                          35 Năm nhìn lại1975 – 2010
 
 
                              Thưa quí vị.
                  Chương trình văn nghệ 35 năm nhìn lại … đã được trình diễn tại San Jose, chủ nhật 23-05-2010
                  với 2500 khán giả và nhiều quan khách từ xa về  tham dự  như Kiều Chinh, Khúc Minh Thơ, Võ
                  Đại Tôn, Tuyết Mai, Mỹ Dung, Nguyễn Đinh Thắng, Hà  Mai Việt, Trần Quốc Lịch, Phạm Ngọc
                  Lũy, Bùi Mui- Chiếu Ánh, Nam Lộc, Tô Văn Lai…
                  Bài viết đây đủ sẽ được phổ biến trong tuần và DVD sẽ được phổ biến trong vài tháng tới.
                  Xin quí vị coi qua một số  hình ảnh đêm văn nghệ của tác giả Don Ngô, một học viên tại IRCC hai
                  mươi ba (23)  năm về trước, ghi lại mối ân tình với ngôi trường cũ.                      
                  Vũ văn Lộc kính mời

Hình ảnh Chương Trình Văn Nghệ Dân Sinh – 35 Năm Nhìn Lại – tại San José tháng 5 ngày 23 năm 2010.