Lê Tuấn,  Lê V. Hải,  Minh Thúy,  MỪNG LỄ,  Phương Hoa,  Văn Thơ

Văn Thơ Lạc Việt MỪNG LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG: Lê Văn Hải, Lê Tuấn, Phương Hoa, Minh Thúy, Hoàng Mai Nhất

ANH-HAI-Mung-Le-Chien-Si-Tran-Vong-2021

ANH-HAI-DANH-NGON-LONG-YEU-NUOC

CHIEN-SI-TRAN-VONG

DƯỚI ĐÂY LÀ hai bài thơ phỏng dịch của Phương Hoa, một bài dịch thể thơ Lục Bát và bài kia thể thơ bảy chữ, từ bài thơ tiếng Anh của thi sĩ John Mccrae: “In Flanders Fields,” bài thơ nổi tiếng được viết trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất bởi Trung tá John McCrae, một bác sĩ người Canada, thường được đọc trong ngày lễ Memorial Day.

IN-FLANDERS-FIELD2

2.IN-FLANDERS-FIELDS

HOANG-MAI-NHAT-MEMORIAL-DAY-THAP-HUONG

minh-thuy-MEMORIAL-DAY

PDF Embedder requires a url attribute