Thời trang nước ta

Thái Bá Tân.   Lần nữa nước ta lạ, Theo kiểu không giống ai. Đấy là cái chuyện mốt, Vừa nhí nhố vừa hài. Cái đẹp nhất, khuôn mặt, Thì che kín như bưng. Y hệt bọn khủng bố, Na ná giống người rừng. Còn cái mông, cũng đẹp, Nhưng thường khi ra đường, Người…

Details

Gửi bác Trọng

Thái Bá Tân. Bác nói: “Nếu mất đảng, Mất chế độ hiện nay Sẽ là mất tất cả”. Thật khó hiểu câu này. Đảng chỉ là tổ chức, Bé nhỏ và nhất thời. Nhân dân và tổ quốc Mới vạn đại, muôn đời. Nghe bác nói như thế, Tôi chẳng hiểu thế nào. Là giáo…

Details

Đàn và nhảy

Ce groupe d'artiste danse tout en jouant de la musique avec le…

Ce groupe d’artistes danse en jouant du piano avec leurs pieds ! ❤️Crédits : #ilGrandePiano https://www.youtube.com/ilGrandePiano/videos il Grande Piano

Posted by Demotivateur on Tuesday, November 21, 2017