Con nhớ ngày cha đi tù

Ngày Từ Phụ (Father’s Day) Con nhớ ngày cha đi tù    mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ    gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ     con đói cha ơi!     Trạc phân bò năm ấy đội qua sông   nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn   sông vô tình vẫn trôi bình lặng   …

Details