Minh Thúy

Chùm Thơ Minh Thúy

Tranh Chiều (họa )

Tình cờ giữa núi non

Thấy cảnh lối khe mòn 

Thiếu nữ bờ vai mỏng 

Cô nàng dáng dấp thon 

Nâng hoa chuyền mấy cánh

Đuổi bướm lượn vài con

Đắm đuối khung chiều mộng

Vần thơ cảm hứng còn 

             

Minh Thuý Thành Nội 

                 Tháng 3/21/2022

Tham Vọng Putin ( họa )

 

Khói lửa dậy lan tràn 

Putin tổng thống gian

Xe tăng ghiền phố nát 

Súng đạn bắn thành tan

Giữ cõi dân chận lại 

Xâm bờ giặc lấn sang 

UKRAINE thề chiến đấu 

Tiếng hận vọng mây ngàn 

     

Minh Thuý Thành Nội 

Mưa Xuân 


Ngoài vườn mưa ước nàng Xuân

Mưa rơi nhè nhẹ bâng khuâng vẽ dòng 

Trời xoay sắc xám bên song

Hạt mưa niềm nhớ cuộn hong nỗi niềm 

Hiên nhà mưa vẫn ướt thêm

Tình Xuân thắm nở êm đềm lá hoa 

Quỳnh đang bung nhuỵ giao hoà 

Hương Xuân ngan ngát ẩn nhoà lệ thương 

Anh em, bè bạn khói sương

Ra đi biền biệt để vương lòng trần

Lại thêm tiếp nối người thân

Còn ai chia sẻ mối ân nghĩa tình 

Mùa Xuân mất những bóng hình 

Mùa Xuân đơn độc một mình ngẩn ngơ 

Mưa Xuân làn bụi trắng phơ 

Muôn người năm cũ xa mờ từ đây .

           

  Minh Thuý Thành Nội 

                  Tháng 3/19/2022