English,  Thanh Thanh

(thơ song ngữ) ĐÀI TƯỞNG NIỆM của TỪ PHONG & THANH-THANH

ÐÀI TƯỞNG NIỆM

 Ðây hình ảnh những Quân Nhân Việt Mỹ     

Ðã chung vai sát cánh chống quân thù          

Vì hai chữ TỰ DO trên thế giới                    

Gương Anh Hùng lưu lại mãi ngàn thu 

Ngăn sóng đỏ lan tràn gây thống khổ            

Gieo rắc đau thương, tang tóc, tội tù,    

Họ đã chết cho chúng ta được sống       

Có lẽ nào ta lại lãng quên ru ?                       

Những sáng kiến dựng xây đài kỷ niệm

Ðể đời đời tưởng nhớ các anh linh

Ðáng trân trọng, và rất nên hỗ trợ 

Cùng tiếp tay tạo dựng một công trình          

Cờ Mỹ Việt, muôn năm còn ngạo nghễ

Cờ Tự Do, cờ Dân Chủ, Hòa Bình

Và hình tượng hai Quân Nhân Mỹ Việt

Là tấm gương cao cả, đã hy sinh…

                               TỪ PHONG

VIETNAM WAR MEMORIAL 

This is the image of American and Vietnamese fighters

Who fought the common enemy side by side

For the cause of FREEDOM all over the world,

Setting a heroic example to last forever with pride.

To prevent the Reds from sowing suffering

And creating dolor, bereavement, yoke, thrall,

Our soldiers died for us to survive.

Could we have the heart to ignore them all?

The initiatives to erect the memorial

To eternally memorize those divine

Are worthy of our honoring, supporting

And contributing to the construction so fine.

To admire the two American and Vietnamese flags

Of Freedom and Democracy proudly fly, how nice!

And the image of American and Vietnamese warriors

Is the symbol of such sublime sacrifice…

Translation by THANH-THANH  

PoetFromVietNam

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=%C4%90%C3%A0i+t%C6%B0%E1%BB%9Fng+ni%E1%BB%87m+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9+Westminster&type=E210US91088G91590#id=2&vid=5f466b7c2260b8f6d2ca9dea597dbc1b&action=click