Âm Nhạc,  Phương Hoa

ÂM NHẠC: Ca Khúc “HOA VÀNG DẤU MƠ” Thơ Phương Hoa – Nhạc Trần Đại Bản – ca Sĩ DIỆU HIỀN