Chân Mây : Hình Ảnh Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT TRUNG

Chiến dịch đã phát động vào ngày 20/07/2010. Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt đã bị Trung Cộng và CS Việt Gian tất bật tháo gỡ đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương mà chúng gọi:Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ” Tại sao bọn Trung cộng…

Details

Phạm trần Anh : Kết quả mới nhất thuyết phục nhất về cội nguồn phát tích của việt tộc

Kết quả mới nhất thuyết phục nhất về cội nguồn phát tích của việt tộc          Phạm trần Anh   ĐẠI CHỦNG HOABINHIAN PROTOVIETS 2. Tổ tiên của các nhóm dân Đông Á ngày nay có nguồn gốc từ Đông Nam Á và NgườiTrung Quốc ở phía Bắc TQ có cấu trúc di truyền khác với người…

Details

DalatNguyen : ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC

ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC     DalatNguyen            Cuốn phim ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC đã ra mắt lần đầu tiên tại Úc châu:                    1. Tại Sydney, tiểu bang New South Wales ngày 14-11-2010,                    2. Tại Melbourne, tiểu bang Victoria, ngày 21-11-2010.                    3. Sau đó tiếp tục lần lượt ra mắt tại Canada, các tiểu bang…

Details

Phim Tai Lieu vach tran su da man tan ac cua che do Cong san :

Phim Tai Lieu vach tran su da man tan ac cua che do Cong san : " Toi ac Cong san " va " Soviet Story ".                         TỘI ÁC CỘNG SẢN                                                       The Soviet Union helped Nazi instigated Holocaust.           The Soviet Story” is a story of an Allied power , which helped…

Details