Th/Tá Hoàng Bá Mỹ : Ðài 12 KIỂM BÁO/BMT Trong Những Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam

Kính chào quí vị.        Đài 12 Kiểm Báo /Ban Mê Thuột hay Pyramid cũng là cái tên một đơn vị trong đại gia đình Không Quân, trong liên đoàn Kiểm Báo. Kiểm Báo luôn phân tán mỏng đóng trên các vùng cao để kiểm soát bầu trời miền Nam từ vĩ Tuyến 17 tới Cà Mâu…! Trung Tâm Kiểm Báo Paris/Tân Sơn Nhất.   Việt Cộng đón tôi…

Details

Hạnh Dương :TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012 ???

8 ĐIỀU TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012: SẼ CÓ CHIẾN TRANH IRAN VÀ CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG TRƯỚC THÁNG 10/2012http://www.vietpressusa.com/2012/01/8-ieu-tien-oan-cua-tien-tri-vu-tru-tran.html   1-        TT Barack Obama sẽ tái đắc cử 100% vào tháng 11-2012.2-        Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu…

Details