Lê V. Hải,  Tin Văn Thơ Lạc Việt

LÊ VĂN HẢI – ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời!

Hôm nay tiễn Táo về trời
Gởi bao hy vọng nhờ Người bao dung
Xét theo hoàn cảnh nói chung
Gia đình góp sức chung lưng nên người!

Cuộc đời đôi lúc khóc cười
Nhưng ta đã cố vượt thời vươn lên
Sang năm may mắn gặp hên
Cháu con thành đạt, không quên cội nguồn!

Giữ cho tươi sáng tâm hồn
Lạc quan tiến bước vuông tròn nghĩa nhân
Khó khăn tháo gỡ lần lần
Chắp tay xin Táo góp phần giúp cho!

Bếp núc luôn được ấm no
Bàn tay tần tảo chăm lo hằng ngày
Cảm ơn ông Táo từ rày
Siêng năng lao động việc hay chẳng từ!

Giữ gìn truyền thống cần cù
Việc nhà việc nước giữ cho rạch ròi
Quyết tâm xây dựng giống nòi
Tự Do Dân Chủ dân thời yên vui.

 (Phan Hạnh) Lê Văn Hải (sưu tầm)

error: Content is protected !!