• Tạp ghi,  Tony Nguyễn

    Vọng xuân thanh bình

    Tony Nguyễn Nhân Tết Tân Sửu, thay lời chúc, xin mời quý bạn thưởng thức một bài thơ « đọc xuôi, đọc ngược » (thuận nghịch độc) : Vọng xuân thanh bìnhÐông tàn, đã thắm rộ đào, mai,Tết chúc mừng: vinh, phúc, lộc, tài.Sông núi rộn reo hò chốn chốn,Thị-thành vang hát xướng nơi nơi.Mong chờ, vẫn biển ngàn ngăn…