• Tạp ghi,  Tony Nguyễn

    Vọng xuân thanh bình

    Tony Nguyễn Nhân Tết Tân Sửu, thay lời chúc, xin mời quý bạn thưởng thức một bài thơ « đọc xuôi, đọc ngược » (thuận nghịch độc) : Vọng xuân thanh bìnhÐông tàn, đã thắm rộ đào, mai,Tết chúc mừng: vinh, phúc, lộc, tài.Sông núi rộn reo hò chốn chốn,Thị-thành vang hát xướng nơi nơi.Mong chờ, vẫn biển ngàn ngăn cách,Ðợi ngóng, hàng năm tháng miệt mài.Lòng héo úa thêm chồng chất tuổi,Nông, sâu, đục nước chuyện cùng ai ? Ðọc ngược, ta có một bài thơ khác, vẫn giàu tính thơ:Ai cùng chuyện nước đục, sâu, nông ?Tuổi chất chồng thêm héo úa lòng.Mài miệt tháng năm hằng ngóng…