Cao Bồi Già,  Phương Hoa,  Thơ Đường Xướng Họa

THƠ Xướng Họa: THƯƠNG NGA ĐẠI ĐẾ – Cao Bồi Già & Nhiều Thi Hữu

THƯƠNG NGA ĐẠI ĐẾ

‘Đại đế” tưởng rằng “đại đế” hay

Quyết tâm chinh phạt chẳng ghê tay

Chân vào nước địch nan gần chết

Ai nghĩ quân ông rệu thế này

Tiến ắt vong nhiều lâm thế kẹt

Lui thì hổ quá nhuốc danh thay

Toạc ra sức mạnh nung toàn đất

Vỡ toác quyền năng kẻ độc tài…

CAO BỒI GIÀ

15-03-2022

NỂ PHỤC UKRAINE

(kính họa cùng anh Cao Bồi Già)

Này hỡi Puttin chớ tưởng hay!

Hiếp người quá đáng máu đầy tay

Ngỡ rằng há miệng nhai nơi ấy

Nào biết tròn trăng lết chốn này

Giở giọng côn đồ nghe tởm khiếp!

Đưa vòi ác quỷ thấy ghê thay!

Toàn cầu cảm phục UKRAINE quá!

Tổng Thống hùng anh đủ đức tài

Phương Hoa -MAR 15th 2022

NHẮN NHE “ĐẠI ĐẾ”

*

Chiến cuồng!…cả thế giới đều hay

“Đại Đế kiêu hùng”  quyết thẳng tay”!”

Tâm địa mặt mày…chừng thấy đấy…

Đạn bom súng ống…hẳn phen này…

Máu giành “bá chủ” coi mà ớn

Cố níu “vương quyền” ngẫm ngán thay”?”

Châu chấu đá voi lòi ruột tượng

Hùm thiêng “sập bẫy”…hết khoe tài!

16-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

CHÂU CHẤU ĐÁ XE.

*

Xâm lăng nước nhỏ tưởng là hay,

Súng đạn nổ bừa chẳng gớm tay.

Giết hại thường dân thương biết mấy,

Tiêu tan sản nghiệp khổ không này.

Đâu ngờ nhược tiểu anh hùng thế,

Nào biết ít quân thiện chiến thay.

“Châu chấu đá xe” mà thắng cuộc,

Đại đồng cấm vận bớt khoe tài.

Mỹ Ngọc.

Mar. 15/2022.

GIEO GIÓ ẮT GẶT BÃO

*

Putin hiểm độc đáng ghê thay

Khát máu giết người chẳng gớm tay

Bá chủ, mưu đồ sao ác thế ?

Xâm lăng, hành động quá tham này !

Bên ngoài, thế giới đều căm ghét

Trong nước, dân tình thảy biết hay

Gieo gió hiển nhiên là gặt bão

Dẫu cho mạnh thế với nhiều tài

Sông Thu

( 16/03/2022 )

THAM VỌNG PUTIN

*

Nổi loạn điên rồ tưởng việc hay 

Say cuồng nhuộm máu dính đầy tay 

Tung mù lửa đạn vùi nơi đó 

Quẳng rối hầm bom sập chỗ này 

Tổng thống UKRAINE thề quyết vậy 

Dân người Sô Viết biểu tình thay 

Nato cấm vận không đường thoát 

Đợi thử Putin có đủ tài ? 

Minh Thuý Thành Nội

BÀI HỌC CHO PUTIN

*

Binh đông đất rộng tưởng là hay !

Lão gấu Putin vội phất tay

Tiến đến Cremia ngon chỗ đó

Xông vào Kiev nghẹn lần nầy

Lui  thì danh hổ ….ê chề quá

Ở lại , quân vong tổn thất thay 

Bài học “ Ukraine cùng một dạ “

Đồng tâm nhất trí …lắm anh tài

songquang 

20220317

Tham Vọng Putin ( họa ) 

Khói lửa dậy lan tràn 

Putin tổng thống gian

Xe tăng ghiền phố nát 

Súng đạn bắn thành tan

Giữ cõi dân chận lại 

Xâm bờ giặc lấn sang 

UKRAINE thề chiến đấu 

Tiếng hận vọng mây ngàn 

                  Minh Thuý Thành Nội 

ANH HỀ

*

Quốc hội người người dậy vỗ tay

Anh hề thuyết phục rõ ràng hay!

Anh hùng dân tộc oai hùng khí

Tổng thống diễn viên lẫm liệt tài.

Không hãi đạn bom tàn bạo ấy

Quyết gìn độc lập tự do này.

Ta bà đã thấy ma vương hiện

Mắt cú đỏ lòm gớm ghiết thay!

Mailoc

3-18-22