Chinh Nguyên,  Tác giả và Tác Phẩm,  Thơ

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – Thi Sĩ Chinh Nguyên – Thơ Phương Hoa

Kính chào quý vị


Sau một năm ngồi nhà nhìn Covid-Vũ Hán 19 đi qua cửa nhà.
Chinh Nguyên ngồi gõ keyboard soạn được Tuyển Tập Thơ Chinh Nguyên – Bơ Vơ.
Tác phẩm Bơ Vơ dầy: 351 trang. 
Xin mời quý vị hổ trợ tác giả: Giá vốn 9:02 + bưu phí. 
E-mail: cnchinhnguyen7@gmailcom.
Tele: (669) 225-6043 
Thành thật cám ơn.

CHINH NGUYÊN

CHÚC MỪNG THI SĨ CHINH NGUYÊN

*

CHÚC MỪNG THI PHẨM của CHINH NGUYÊN

Năm Mới sắp sang được phỉ nguyền

TUYỂN TẬP “BƠ VƠ” vừa xuất bản

Quyển thơ “cô độc” được loan truyền

Siêu Vi qua cửa nào lo đạp

Vũ Hán lướt sân chẳng sợ nghiền

Sáng tác ào ào như lũ cuộn

Kính xin giới thiệu, nhớ mua liền

*

Mua liền ủng hộ tập thơ hay

Tác phẩm cần nên được tới tay

Đọc để cảm thông bao chuyện đắng

Xem rồi chia sẻ lắm niềm cay

Văn nhân gửi nỗi đau lìa tổ

Thi sĩ chuyền câu khổ lạc bầy

Dân Việt mong châu về hiệp phố

Để cùng thi sĩ cụng ly say

*

Phương Hoa – DEC 28th 2021