Minh Thúy

Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Hai Lão Mã Sơn

Chúc mừng Thượng Thọ anh Công 

Sống lâu trăm tuổi em đông vui vầy 

Bánh hoa rượu đặt bàn đầy 

Cụng ly ca hát Birthday Lão Trần 

Bao lời tốt đẹp tặng dâng 

Mong người vui vẻ chơi sân diễn đàn 

Làm thơ trao đổi cùng làng 
Mấy ai có được tuổi vàng như anh 

Tiếng tăm lừng lẫy nổi danh 

Thông minh phước báu trời dành hưởng thêm

Bốn mùa cuộc sống ấm êm 

Thi ca đọc sách ngày đêm yên bình 

Anh em chụp bóng chớp hình  

Thổi đèn cắt bánh nghĩa tình trao nhau 

              Minh Thuý Thành Nội 

                  Tháng 3/9/2022