Ý nghĩa lá cờ TQ

Ý NGHĨA LÁ CỜ TRUNG QUỐC Hoàng Dũng   Có 5 ngôi sao (ngũ tinh hồng kỳ), 4 ngôi sao nhỏ quây quần xung quanh ngôi sao lớn, mang biểu trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc…

Hịch Tướng sĩ thế kỷ 21

HỊCH TƯỚNG SĨ thế kỷ 21 ———————————— Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người Scôtlen…

Video: Để tang đất

Video: Để tang đất

Có nhà, sao không về?

Posted by Đỗ Cao Cường on Sunday, May 27, 2018