Biên khảo

Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm

Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm

nhanvangiaipham

GIỚI THIỆU NHÀ VĂN THỤY KHUÊ VỚI TÁC PHẨM (PHONG TRÀO VĂN NHÂN GIAI PHẨM), MỘT PT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐÒI HỎI TỰ DO THƠ VĂN CHO NỀN VĂN HÓA VIỆT, TRONG KHI KHUYNH HƯỚNG CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC VIỆT ĐANG THỰC HIỆN MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. HAI GIẤC MƠ VỀ HAI BẦU TRỜI VĂN HÓA: MỘT BẦU TRỜI ĐÃ VÀ VẪN ĐANG BỊ GÒ ÉP, CẦM TÙ NHƯ VẪN CÒN ĐANG TỒN TẠI TRONG QUÊ HƯƠNG HÔM NAY, CHÍNH LÀ DẠNG VĂN HÓA CỘNG SẢN, VỚI MỤC ĐÍCH TẨY NÃO BỘ ÓC CON NGƯỜI VÀ MỘT DẠNG ƯỚC MƠ, LÀ BẦU TRỜI CỦA VĂN HÓA TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CON NGƯỜI, NHẤT LÀ GIẤC MƠ CỦA CÁC VĂN NGHỆ SĨ VÀ CÁC NHÀ TRÍ THỨC ĐẤT VIỆT HÔM QUA & CÓ LẼ CẢ HÔM NAY. XIN MỜI CÁC BẠN XEM VÀ NGHE NHỮNG NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI SAU ĐÂY: NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:

Related Referenced Sources:

Phần Giới Thiệu của Tác Giả (Mời đọc)http://thuykhue.free.fr/tk04/nhanvan.html
Phần 1. https://www.youtube.com/watch?v=1qi5WNPkWPQ
Phần 2. https://www.youtube.com/watch?v=hRP0lPhXgYQ
Phần 3.https://www.youtube.com/watch?v=hBFhIyQWTY8
Phần 4. https://www.youtube.com/watch?v=fgzFuSsF5xQ
Xem thệm Vế VNGP với nhà Bình Luận Ngô Nhân Dụng.https://www.youtube.com/watch?v=OmOYHgwlZuE
Lịch sử PT VNGP. https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tro_Nhn_Vn_-_Giai_Phm

co-vang

Leave a Reply

Your email address will not be published.