Tết và hoa mai

Tết và hoa mai Xem hình   Ngày Tết nói chuyện về sự phong phú cây mai để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về loại hoa đặc trưng của mùa xuân này. Hoa mai là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp, một sự khởi đầu hoàn hảo và thịnh vượng cho một…

Trở lại Hong Kong

Trở lại Hong Kong Đỗ Thành Công Sau gần 38 năm, chúng tôi trở lại thăm Hong Kong.     Hành trình tìm lại kỷ niệm của những ngày ở Trại Tỵ Nạn, năm 1981 và 1982, trở về đầy ấp những khoảng khắc của quá khứ. Trại Jubilee Transit Center đã biến thành một…