Phương Hoa,  Thơ

BÀI THƠ LỤC BÁT: “Hoa… Vàng Dấu Mơ” – Phương Hoa

HOA… VÀNG DẤU MƠ

*

Từ em…

tỏa ánh

quang hồng,

Xôn xao một cõi

bềnh bồng trong anh.

Mi ngà vời vợi rèm xanh,

Màu môi ửng thắm

cho cành

trúc nghiêng.

*

Từ em…

e ấp

thuyền quyên

Gió lung linh gợn

suối huyền tóc mây

Đất trời chao đảo quanh đây,

Tim rơi mất nhịp

ngà say

cánh bằng.

*

Từ em…

nguyệt rạng

cung Hằng,

Ước mơ dùng sợi

xích thằng buộc nhau.

Yến oanh sải cánh ngàn sau,

Trúc mai từ độ

pha màu

ngất ngây.

*

Từ em…

tay chạm

hồn này,

Trái tim lữ thứ

vờn xoay ngút ngàn.

Ngờ đâu chớp mắt bên đàng

Giáng tiên trở gót…

hoavàng

dấu mơ.

*

Phương Hoa – MAR 2022