Tin Văn Thơ Lạc Việt

Giãi Văn Thơ Lạc Việt 2015

Chiến Dịch “ Who am I ? ” Kêu Gọi Giới Trẻ VN Tìm Hiểu Nguồn Gốc Tị Nạn CS Của Mình.

———————————————————————————

THÔNG CÁO TRAO GIẢI VĂN THƠ LẠC VIÊT 2015

Thay mặt ban điều hành, tôi thành thật cám ơn quý vị Giám Khảo đã giúp đỡ chấm điểm, quý vị tác gỉa đã hợp tác bằng những bài dự giải trong sự xây dựng chung cho nên văn hóa Việt, mặc dù kết quả chỉ là một phần nào đóng góp trong góc văn chương Việt mênh mông như sao trên trời.

Sau khi đã cộng điểm và ban điẻu hành nhận thấy có vài số điểm của quý vị tác gìa trùng nhau, và có sự không đạt tiêu chuẩn về thơ. 
Do đó ban điểu hành lại một lần nữa họp khẩn với các vị giám khảo sở tại để cứu xét, thẩm định và chấm lại một lần nữa những bài thơ đã được qua chung khảo.
Sau kỳ họp khẩn và chấm lại những bài vào trung khảo, các giám khảo sở tại đã đi tới quyết định như sau :

Sau khi ráp các mật mã và số điểm tổng cộng vào những bài dự giải, kết quả như sau :

THƠ :
Giải nhì : Những bước chân Việt Nam, tác giả Tú Nguyên (US)
Giải ba : Đi theo mạch sống tổ quốc, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng (VN).

VĂN :
Giải nhất :Hành trang cuộc đời, tác giả Ngọc Nguyễn (Canada)
Giải nhì Mùa thu trong chiếc lá, tác giả Phan Thành Minh (VN) 
Giải ba : Một phiên gác đêm, tác giả Chương Lan (US)

(Xin ghi chú : những quý vị có tên trên đây xin liên lạc với Ban Điều Hành VTLV càng sớm càng tốt để biết chương trình lãnh giải).

Nhà văn/biên khảo Diệu Tần US
Nhà văn Giao Chỉ US
Nhà thơ Đông Anh US
Nhà văn Đinh Lâm Thanh (Pháp)
Giáo sư Nguyễn Văn Sâm (US)
Nhà văn/thơ Việt Dương Nhân (Paris)
Nhà văn/thơ Thế Phong (VN)
Nhà văn Lê Hữu (US)
Nhà thơ Lu Hà (Đức)
Nhà văn/thơ Hồ Nam (VN)
Nhà thơ Ngô Đình Chương (US)
Nhà văn/thơ Chinh Nguyên US

Thành thật cám ơn quý vị.

T/M Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt. 
Chủ tịch
Chinh Nguyên

Share on FacebookShare on Twitter

error: Content is protected !!