Tác giả và Tác Phẩm

Chúc Anh : Xuân Nhớ Cha

                                                    Xuân Nhớ Cha
(Kính dâng hương hồn Cha rất yêu dấu )

Dòng chữ đầu Xuân thương nhớ Cha
Âm dương cách biệt lệ châu sa
Cha nay an giấc miền xa thẳm
Thấu cõi lòng con những xót xa

Nhớ Chủ Nhật xưa nắng héo hon
Phút giờ từ biệt bóng hoàng hôn
Lệ tràn sũng ướt Cha buồn khóc
Như nhủ bước Cha tan biến mòn

Còn đâu thấy bóng bóng Cha yêu
Thoang thoảng không gian kinh mỗi chiều
Thấp thoáng trầm hương tìm dáng cũ
Lòng đau tê tái nỗi cô liêu

Một giấc nghìn thu ! Vĩnh biệt Cha !
Đau thương , nhung nhớ lệ chưa nhòa
Ngày Cha cất bước lìa dương thế
Con đã như tàn một kiếp hoa

                                                                                    Trời đổ mưa buồn đau buốt tim 
Lối xưa hoang vắng bóng ai chìm 
Trăng thu tan tác khung trời lạ 
Lệ đắng , sao Người dấu lặng im .

Chúc Anh
Con thứ 12 của Cha
(Cha Mẹ của Chúc Anh có 17 người con – cùng Cha cùng Mẹ )
error: Content is protected !!