Âm Nhạc,  Đỗ Quang Vinh,  MỪNG LỄ

THƠ NHẠC CHÚC MỪNG GIÁNG SINH – Đỗ Quang Vinh

000-0000000-chuc-mung-giang-sinh_VTLV-1

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR

CHÚC MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

KÍNH CHÚC VĂN THƠ LẠC VIỆT

Một Mùa Thánh Đức /A Holy Season wishing

Năm Mới bình an / A New Year greetings

Hân hoan vạn phúc /Plenty of Joy and Happines

Chất ngất Thiên Ân / Abundance of God’s Blessdness

***

Đêm nay vang khúc an bình

Gọi nhau buông oán câu tình gắn môi,

Đêm nay Con Chúa làm người

Một giao ước mới cho đời chúng sinh

***

Tonight resounds the song of Peace

Calling each other to drop resentment

And stick-on lips the love sentence.

Tonight, resounds the song of cherish,

The Son of God made man

Declares to mankind a new covenant

(phiên khúc 2 thánh ca ĐÊM THÁNH ÂNTÌNH)

https://youtu.be/DFHYgwgh2wI

Đỗ Quang Vinh

error: Content is protected !!