Cao Bồi Già,  Thơ,  Thơ Đường Xướng Họa

THƠ Đường – Xướng Họa – CAO BỒI GIÀ & Các Thi Hữu + Các Điệu Vũ Và Bài Ca Dân Gian Tuyệt Vời Của Ukraine.

Các Điệu Vũ Và Bài Ca Dân Gian Tuyệt Vời Của Ukraine

THƠ CAO BỒI GIÀ: “NỊNH CÒN ĐAU HƠN HOẠN” & CÁC BÀI HỌA CỦA THI HỮU.

NỊNH CÒN ĐAU HƠN HOẠN

*

“Đại Đế” giờ đây nổi trận cuồng

Vì bầy lính lác, nó lừa ông:

Ukraine chúng giỏi cương vài tiếng

Kiev ta goằm chỉ một hôm

Giá áo, gom ngay giam ngục thất

Túi cơm, hốt hết đóng cùm gông

Đắng cay, xưa dại tin lời nịnh:

Oai vệ nhất vua lúc ở …truồng…

*

CAO BỒI GIÀ – 16-03-2022

PUTTIN KHÙNG

(Kính họa cùng anh Cao Bồi Già)

Lão “Put” chàng “Tin” quá loạn cuồng!

Chơi trò tham vọng chủ nhân ông

Ukraine xâm lấn bao nhiêu bận

Kiev giết người mấy chục hôm

Thấy chửa! Giờ cong lưng cõng nợ!

 Nhìn này! Đã vẹo cổ tròng gông

Tâm tà dạ quỷ loài vô hậu

Tỷ phú “phe ta” lột đến truồng

*

Phương Hoa MAR 18th 2022

KHÔNG ĐỀ

*

Tàn bạo, ai hay gã tận cuồng

Trở lòng quét sạch lính”lòe” ông “?”

Thu về Kiev…tầy bao nả

Đánh chiếm…Ukraine  đáng mấy hôm”?”

Thầy trớ tâm sà, thân hứng vạ

Tớ lòi mặt chuột, cổ đeo gông “!”

Đắng lời nịnh hót, quay ra “trị” 

“Đại đế” lo chi bị lột truồng???

17-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

ÁC THÚ LỘ HÌNH

*

Bởi lòng kiêu hãnh đến ngông cuồng

Nên lũ nịnh thần mới phỉnh ông:

Nghiền nát xứ kia nào mấy chốc

Đập tan dân ấy chỉ vài hôm 

Dội bom tàn bạo như thiêu lửa

Sa vũng nặng nề tựa vướng gông

Thế giới rủa nguyền tên khát máu

Putin, ác thú lộ trần truồng !

Sông Thu

( 17/03/2022 )

LỘT MẶT ĐẠI ĐẾ.

*

Tự đại lâu nay …đến phát cuồng,

Tin bầy phỉnh nịnh xúi càn ông:

Đẹp tan KIEV không bao chốc,

Thâu tóm UKRAINE chẳng mấy hôm

Phẫn nộ, đem gian thần tống ngục

Căm hờn, bắt phản tớ đeo gông…

Putin thế giới đồng tâm rủa,

Ác quỷ phơi nguyên …mặt lột truồng!

Thanh Hoà

TỘI QUÁ PUTIN

*

Tội quá Putin lắm dại cuồng

Nghe lời xúi bậy hại đời ông

Xông vào Kiev chừng dăm tiếng 

Đánh chiếm Ukraina chỉ mấy hôm 

Trận chiến dại rồ đâm xập lưới

Bản thân vĩ tưởng tự mang gông

Hết thời lại trách bầy xu nịnh 

Sức mạnh giờ đây bị lột truồng !

songquang 

20200317