Âm Nhạc,  Lê Ngọc Châu

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa Do Ban nhạc Đại Hòa Tấu Của Ukrain Trình Bày Tại Kiev Năm 2012- Sưu Tầm: LÊ NGỌC CHÂU

Quý vị có biết Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa do Ban nhạc Đại Hòa Tấu của Ukrain trình bày tại Kiev năm 2012 ?.

* Video Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa do nhạc sĩ Lê Văn Khoa viết hòa âm và ban nhạc đại hòa tấu của  Ukrain trình bày tại Kiev ngày 16 tháng 8, năm 2012:

The National Anthem of the Republic of Vietnam

78.282 Aufrufe

30.12.2012

Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa & Quốc Ca Hoa Kỳ Được trình bày bởi nhóm nam nữ thanh niên ngoại quốc:

error: Content is protected !!