Cảm xúc từ chuyến thăm trại tập trung Auschwitz

Christine Nguyễn Bản quyền hình ảnh CHRISTINE NGUYENCổng trại tập trung Auschwitz có dòng chữ ‘Arbeit Macht Frei’- Lao động giải phóng con người Nơi này – trại tập trung Auschwitz II (Birkenau) – từ năm 1940 – 1945 là điểm đến cuối cùng của rất nhiều chuyến xe lửa. Những người còn sống sót sau…

Details