Video

Kiều Bán Mình Chuộc Cha (Phần 4)

Kiều Bán Mình chuộc Cha (Phần 4)

Văn Thơ Lạc Việt qua tiết mục mạn đàm truyện Kiều phần 4, phân đoạn Thúy Kiều bán mình chuộc cha, đây là phân đoạn tiếp theo của chương trình mạn đàm về truyện Kiều do VTLV thực hiện, anh em chúng tôi đã chia truyện Kiều thành 13 phân đoạn khác nhau, ban biên tập VTLV sẽ lần lượt post lên hệ thống Youtube những phân đoạn nối tiếp cho đến khi chấm dứt. Xin mời quý vị đón xem và phổ biến rộng rãi cho mọi người cùng thưởng thức. VTLV xin kính chào quý vi.