Hướng Dương : BỐ TÔI

BỐ TÔI                                                  Tác Giả : Hướng Dương Không vừa ý thì đi tìm gái mười tám cho nó hầu hạ, để cho tôi yên thân Ngày bố tôi sắp về hưu, lúc ấy ông gần sáu mươi lăm tuổi, tôi thấy ông có thái độ lạ lùng, không là con người ông vẫn là lúc…

Details