RFI : Phóng viên Không Biên giới tố cáo Việt Nam giam giữ trái phép blogger Điếu Cày

Phóng viên Không Biên giới tố cáo Việt Nam giam giữ trái phép blogger Điếu Cày Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org) RFI Tại Việt Nam, blogger Điếu…

Details