Vũ Lưu Xuân và Những Cảnh Ngộ Nghiệt Ngã Của Kiếp Người : Hương Hồng Quế

Hương Hồng Quế Và Những Cảnh Ngộ Nghiệt Ngã Của Kiếp Người   Theo “thổ lộ” của tác giả, truyện Hương Hồng Quế được viết trong một thoáng tình cờ chụp bắt từ một mẩu chuyện bên lề, không chủ ý. Một lần từ Sài Gòn ra Bắc, tác giả nghe người bạn thuật lại…

Details