Lễ chào cờ tưởng niêm Quân Dân Cán Chính hy sinh trong tháng tư 1975 & ra mắt Tuyển Tập Tháng Tư 40 năm

THÁNG TƯ 40 NĂM. Tháng tư lại về mỗi năm, nhắc cho người tỵ nạn Cộng Sản VN tại quốc ngoại, cũng như quốc nội nỗi đau lịch sử khôn nguôi của ngày đồng minh phản phé đưa miền Nam VN cho Cộng Sản tán ác hơn quỷ dữ thống trị.Nỗi xót xa đau đón…

Details

Tác phẩm thơ giải nhất Văn Thơ Lạc Việt 2014, Đào Mai Nở Rộ, Từ Thanh Hà

Kính mời quý vị xem video phần I của ngày Phát Giải VTLV 2014https://www.youtube.com/watch?v=IO6A04ug9ig&feature=youtu.be Vài hàng vế tác gỉa Từ Thanh Hà :Nguyễn Huy Chàng,sinh 1944,Từ Châu,Thanh Oai,Hà Đông,thường trú nhân Texas, đã nghỉ hưu. K8/68 TB,Cải tạo hơn 4 năm(Trảng Lớu,Long Giao,Yên Bái,Lào Cai,Nam Hà,và Mễ). Tháng 01- 7-1979 về sum hiệp gia đình,vượt…

Details