Thông cáo giải ngâm thơ Văn Thơ Lạc Việt 2015.

Đễ bảo tồn văn hóa cổ truyền Ngâm Thơ Tao Đàn, Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt mở ra giải ngâm thơ Văn Thơ Lạc Việt 2015. Một giải Ngâm Thơ Tao Đàn đầu tiên của người Việt hải ngoại được mở ra hầu nối kết tình tự và đoàn kết dận tộc.

Điều kiện dự thi :

1/ Ghi danh: Ghi danh tại Đài Radio Thung Lũng Vàng với ban điều hành giải thi có tên :
Nhà Văn Chinh Nguyên E-mail : 
cnchinhnguyen7@gamil.com  phone (408) 279-2532
Nhà Văn Thanh Xuân :Email:
sueannec@hotmail.com, phone 408-679-1400
Nhà Thơ Thu Tâm Email :
thtm2007@yahoo.com, phone 408 890-1319
    Nghệ sĩ Đan Hùng, Email:
danhungtvtd@yahoo.com, phone 408 254-1547
 
2/ Sơ khảo :
     a/ Do ban tổ chức châm điểm và khán thích gìa của Radio 
        Thung Lũng Vàng nghe và chấm điểm.
         Thí sinh tham dư Giải Ngâm thơ Văn Thơ Lạc Vi
ệt gửi một
         CD ngâm thơ (5 bài thơ ngâm
         tùy người dự thi trọn). 5 bài thơ trong CD sẽ được tuyển 1 bài
         ngâm hay nhất để đưa lên Radio Thung Lũng Vàng h
ầu  được
         quý  thính gỉa nghe và cho điểm, c
ộng với điểm của
          ban giám khảo giải thì Ngâm Thơ VTLV.

         Ghi chú : Thí sinh thi muốn thâu thơ ngâm để dự thi Sơ Khảo xin liên lạc với :
         Chinh Nguyên chủ tịch Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt :
         E-mail : 
cnchinhnguyen7@Gmail.com  phone (408) 279-2532
         Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt có phòng thâu âm.

3/ Bán khảo : Nếu người dư thi trúng tuyển qua dạng Sơ Khảo, sẽ được thông báo và sẽ tới dự thi bán khảo tại hội trường  Mây Bốn Phương 730 2nd South Street San Jose CA 95112 của Cơ  Sở Văn Thơ Lạc Việt . 
Kết quả của những buổi thi Bán khảo sẽ được thâu âm và phát thanh trong chương trình Văn Thơ Lạc Việt mỗi tuần vào t
ối thư ba 9:00PM. Thơ ngâm trong vòng bán khảo sẽ do Ban Điều Hành tuyển lưa từ các tác phẩm của những tác gỉa thành viên Văn Thơ  Lạc Việt đưa cho thí sinh trước  hai tuần, để thí sinh tập dợt tại nhà trước khi vào thi bán khảo. 
 Ngày giờ thi bán khảo sẽ được  Ban Đi
ều Hành báo cho thí sinh dự thi qua vòng sơ khảo biết
 trước một tháng.  Ba tháng một lần thi bán khảo.  

3/ Chung Khảo :Tất cà thí sinh trúng tuyển Bán Khảo sẽ dư thi Trung Khảo  tại hội trường  Mây Bốn Phương 730 2nd South Street San Jose CA 95112 của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt vào tháng 
10. 2015. để tuyển trọn  người trúng giải Ngâm Thơ Văn Thơ Lạc Việt năm 2015.
Kết quả của những buổi thi trung khảo sẽ được thâu âm và phát thanh trong chương trình Văn Thơ Lạc Việt mỗi  tuần vào t
ối
thư ba 9:00 PM. Thơ ngâm trong vòng trung khảo sẽ do Ban
    Điều Hành tuyển lựa từ các tác phẩm của những tác gỉa thành viên Văn Thơ  Lạc
    Việt đưa cho thí sinh trước  hai tuần, để thí sinh tập dợt tại nhà trước khi vào thi trung khảo.

4/ Tuồi tác: Mục đích bảo tồn văn hóa  Việt trong nghệ thuật trình diễn Ngâm Thơ Tao Đàn, cũng như tìm kiếm  tài năng mới, và học hỏi thêm mọi thể loại ngâm thơ Việt.
    Văn Thơ Lạc Việt  không giới hạn trong vấn đề tuổi, và cố gắng giúp phương tiện cho thí sinh  có đủ
    phương tiện phô diễn tài năng.

5/ Cách chấm điểm thi Ngâm Thơ Giải Văn Thơ Lạc Việt :
    Dưạ trên những kinh nghiệm và kỹ thuật trình diễn sân khấu,
    Ban  Giám khảo sẽ lấy ba điểm chính để chấm điễm các thi sinh
    thi Ngâm Thơ Giải VTLV 2015.

   a/ Giọng ngâm.
   b/ Kỹ thuật trình diễn.
   c/ Nhịp điệu đối với tiếng sáo và đàn tranh.

6/ Giải Ngâm Thơ Văn Thơ Lạc Việt.
    Giải Văn thi Ngâm Thơ Văn Thơ Lạc Việt chia ra ba giải :

    1/ Giải nhất :  300$ và Certificated.
    2/ Giải Nhì :   200$ và Certificated.
    3/ Giải ba :     100$ và Certificated.

7/ Quyền lợi đối với thi sinh thi Giải Ngâm Thơ VTLV 2015.
    Tất cả các thi sinh ghi danh giải Ngâm Thơ Văn Thơ Lạc Việt 2015 sẽ đương nhiên trở thành thành
    viên của Văn Thơ Lạc Việt.
    Những bài thơ trúng giải ngâm thơ Văn Thơ Lạc Việt sẽ được làm thành CD để tặng cho các tác giả
    có tác phẩm được trúng giải Ngâm Thơ Văn Thơ Lạc Việt  2015, và tất cả thí sinh ghi danh dự giải
    ngâm thơ  VTLV.

Chinh Nguyên
Chủ tịch Cơ Sở VTLV.

​Để giúp Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt sin hoạt bảo tốn nền văn hoá Việt tại hải ngoại, Xin

quý vị vào link
dưới để mua sách, hoặc bảo tr
 cho sinh hoạt Văn Thơ Lạc Việt


  Trân trọng

About the author
Leave Comment