Sinh hoạt VTLV

VĂN THƠ LẠC VIỆT SINH HOẠT VỚI VIVO VÀ NHÀ THƠ DAVID PEREZ, SANTA CLARA COUNTY POET LAUREATE’

VĂN THƠ LẠC VIỆT SINH HOẠT VỚI VIVO VÀ NHÀ THƠ DAVID PEREZ, SANTA CLARA COUNTY POET LAUREATE.
Chiều thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2015, có một buổi hội thảo về thơ và đọc thơ Việt và Anh ngữ do Nhà thơ David Perez, Poet Laureate của Santa Clara County, chủ tọa tại hội trường thư viện Milpitas.

"Khám phá nguồn gốc con người: Trở thành con người có nghĩa là gì?" (Maria Nguyen)

Thành phố Milpitas là một thành phố nhỏ, rộng khoảng 13,6 dặm vuông, nằm phía bắc San Jose, CA. Thành phố Milpitas đã được chọn là một trong 19 địa điểm trong lịch trình triển lãm tại các thư viện toàn quốc của Bảo tàng viện Smithsonian về đề tài “Exploring Human Origins: What Does It Mean To Be Human?”, bắt đầu từ 31/3/2015 tại thành phố Chesterfield, Virginia và chấm dứt vào 28/4/2017 tại thành phố Bangor, Maine.

Riêng thư viện Milpitas, với lịch trình triển lãm từ 25/11/2015 đến 22/12/2015, là thư viện độc nhất tại tiểu bang California có diễm phúc được chọn là địa điểm dừng chân lần thứ 7, tọa lạc tại 160 N Main St., Milpitas CA 95035. Cuộc triển lãm và các chương trình công cộng bao gồm cả các cuộc trò chuyện cộng đồng chính thức và hội thảo khoa học, sẽ thu hút khán giả khám phá những điều kỳ thú của những khám phá khoa học về sự tiến hóa của con người và làm thế nào những phát hiện này kết nối với quan điểm cá nhân và xã hội đa dạng về chúng ta là người như một loài vật và tại sao nó quan trọng. Cuộc triển lãm nhằm thu hút sự tò mò bẩm sinh của mọi người về sự hiểu biết bản thân và sự tồn tại của mình.

Cũng trong dịp này nhà thơ Chinh Nguyên của cơ sở Văn Thơ Lạc Việt (www.vantholacviet.com) đã cộng tác chung với lớp học Anh văn của cơ quan VIVO (www.vivousa.org) trong tháng 11 vừa qua để có những bài thơ chủ đề “Nguồn gốc con người” nhằm đóng góp trong chương trình đọc thơ “Poetry Reading: What Does It Mean to Be Human?” hôm thứ tư, 9/12/2015 tại thư viện Milpitas vừa qua.

Dưới đây là một vài hình ảnh và đoạn phim của buổi đọc thơ “Nguồn gốc con người”.

Human Origins Poetry – David Perez :52
Nhà thơ David Perez, Poet Laureate của Santa Clara County, chia xẻ những bài thơ của ông với chủ đề “Nguồn gốc con người” tại thư viện Milpitas, 12/9/2015.
www.youtube.com/watch?v=2HmVvwe2Q0A

Human Origins Poetry – Arlene Biala 
Nhà thơ Arlene Biala chia xẻ những bài thơ của bà với chủ đề “Nguồn gốc con người” tại thư viện Milpitas, 12/9/2015.
www.youtube.com/watch?v=femj_Z3-T3g

Human Origins Poetry – Lainey Nguyễn 
Em Lainey Nguyễn đọc bài thơ “Việt Nam” của ông Phạm Cương.
www.youtube.com/watch?v=OyiFPBhPXyM

Human Origins Poetry – Lainey Nguyễn 
Em Lainey Nguyễn đọc bài thơ “Việt Nam” của lớp học Anh văn VIVO
www.youtube.com/watch?v=yd_E-yMIW6Q

Human Origins Poetry – Nguyệt Trần 
Cô Nguyệt Trần đọc bài thơ “Tổ tiên Lạc Hồng” của bà Phan Tiêm
www.youtube.com/watch?v=SsXa-q7ySks

Human Origins Poetry – Vương Vũ
Nhà thơ Vương Vũ đọc bài thơ Anh Văn “Tổ tiên Lạc Hồng” của bà Phan Tiêm
www.youtube.com/watch?v=vtimM3p-O4Q

Human Origins Poetry – Vương Vũ
Nhà thơ Vương Vũ đọc bài thơ “Don’t mess with us” của nhà thơ Ngô Đình Chương
www.youtube.com/watch?v=kb3YmPiMD9U

Exploring Human Origins: What Does It Mean To Be Human?
www.humanorigins.si.edu/exh…/human-origins-traveling-exhibit

Exploring Human Origins Coming to Milpitas Library! 
www.sccl.org/…/Exploring-Human-Origins-Coming-to-Milpitas-L
—————-
"Exploring Human Origins: What Does It Mean To Be Human?" (Maria Nguyen)

City of Milpitas is a small town of about 13.6 square miles, located north of San Jose, CA. City of Milpitas was selected as one of 19 locations in the Smithsonian Institution’s traveling exhibit, Exploring Human Origins: What Does It Mean to Be Human? Starting from 3/31/2015 in the city of Chesterfield, Virginia and ended on 04/28/2017 in the city of Bangor, Maine.

The traveling exhibit at Milpitas library, is scheduled from 11/25/2015 to 12/22/2015. Milpitas Library, the only library in California has been selected as the 7th stop, is located at 160 N Main St., Milpitas CA 95035. The exhibition and its associated public programs, including formal community conversations and science workshops, will engage audiences to explore the wonder of the scientific discoveries concerning human evolution and how these findings connect to diverse personal and societal perspectives about who we are as a species and why it matters. The traveling exhibition appeals to the innate curiosity of all human beings in terms of understanding themselves and their own existence.

On this occasion, the poet Chinh Nguyen of Văn Thơ Lạc Việt (www.vantholacviet.com) has collaborated with ESL students of VIVO agency (www.vivousa.org) last November to compose several poems with the theme "Human Origins" to contribute to the "Poetry Reading: What Does It Mean to Be Human?" on Wednesday, 12/09/2015 at the Milpitas library.

Here are a few pictures and videos of Poetry Reading "Human origins".

Human Origins Poetry – David Perez 
Santa Clara County Poet Laureate, David Perez shared poetry on the theme of Human Origins at Milpitas Library, 12/9/2015.
www.youtube.com/watch?v=2HmVvwe2Q0A

Human Origins Poetry – Arlene Biala 
www.youtube.com/watch?v=femj_Z3-T3g

Human Origins Poetry – Lainey Nguyen 
Việt Nam – by Cương Phạm
www.youtube.com/watch?v=OyiFPBhPXyM

Human Origins Poetry – Lainey Nguyen 
Việt Nam – by VIVO’s ESL class
www.youtube.com/watch?v=yd_E-yMIW6Q

Human Origins Poetry – Nguyet Tran 
Tổ tiên Lạc Hồng – Tiêm Phan 
www.youtube.com/watch?v=SsXa-q7ySks

Human Origins Poetry – Vuong Vu 
Lạc Hồng Ancestors – Tiêm Phan 
www.youtube.com/watch?v=vtimM3p-O4Q

Human Origins Poetry – Vuong Vu 
Don’t mess with us – by Ngô Đình Chương
www.youtube.com/watch?v=kb3YmPiMD9U