Hoàng Trung Lê : SVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại

CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại   CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại       Hoàng Trung Lê/Quảng Ngãi Nghĩa Thục                    Những bộ mặt nổi trong Hiệp Hội…

Details

Tuyết Mai : Hoa Thịnh Đốn: Mạng Lưới Nhân Quyền VN trao Giải Nhân Quyền 2009

   Hoa Thịnh Đốn: Mạng Lưới Nhân Quyền VN trao Giải Nhân Quyền 2009Tuyết Mai  Năm nay Mạng Lưới Nhân Quyền VN phối hợp cùng Nghị Hội Toàn Quốc và nhiều tổ chức ở HTĐ đã trao Giải Nhân Quyền cho Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy và Mục Sư Nguyễn Công Chính trong một…

Details