Đại Dương : VŨ KHÍ CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA HOA KỲ

Chiến đấu cơ F-35 trang bị AESA radar Sensor Systems của Hoa Kỳ. Xin quí vị click vào link dưới để xem video của F-35. This is almost too amazing to be true. AESA Radar Sensor Systems http://www.es.northropgrumman.com/solutions/f35targeting/assets/eodasvideo.html       VŨ KHÍ CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA HOA KỲ Từ sau Đệ nhị Thế chiến đến nay,…

Details

Hoàng Trung Lê : SVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại

CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại   CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại       Hoàng Trung Lê/Quảng Ngãi Nghĩa Thục                    Những bộ mặt nổi trong Hiệp Hội…

Details