Lễ chào cờ tưởng niêm Quân Dân Cán Chính hy sinh trong tháng tư 1975 & ra mắt Tuyển Tập Tháng Tư 40 năm

THÁNG TƯ 40 NĂM. Tháng tư lại về mỗi năm, nhắc cho người tỵ nạn Cộng Sản VN tại quốc ngoại, cũng như quốc nội nỗi đau lịch sử khôn nguôi của ngày đồng minh phản phé đưa miền Nam VN cho Cộng Sản tán ác hơn quỷ dữ thống trị.Nỗi xót xa đau đón…

Details