1-

Càng ngắn, ý thơ càng xúc tích

Miễn sao diễn tả được lòng mình

Nếu không là những tay cao thủ

Tứ tuyệt làm sao đủ biện minh?

 

1-

 

Nghĩ rằng tứ tuyệt thơ càng ngắn

Một chữ suy ra tự óc mình

Lưu lại trần gian mưa gió thoảng

May ra trời đất bớt u minh

2-

Càng già thơ viết càng cô đọng

Lời ít nhưng mà ý tứ sâu

Tuy ít, cảnh tình không thể thiếu

Ngàn câu thu lại chỉ vài câu

 

 

 

2-

Hai mươi tám chữ ngàn tâm huyết

Từ đỉnh non cao tới biển sâu

Như cánh hạc bay về cố quốc

Đem tình trang trải một đôi câu

 

About the author
Leave Comment