Vi Anh : Gọng kềm Trung Cộng đang siết cổ Hà Nội một cách êm thắm !

Gọng kềm Trung Cộng đang siết cổ Hà Nội một cách êm thắm ! Tổ Quốc là đây : http://baotoquoctv.blogspot.com/2011/02/hoang-tuong-la-co-thieng-viet-nam.html Mời xem gọng kềm Trung C ộng đang siết cổ Hà Nội một cách êm thắm ! Bài viết này phân tích rất rõ ràng , căn cứ trên những SỰ KIỆN đang xảy ra…

Details

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất : SỐNG PHÚC ÂM THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Bài này được gởi riêng đến những người đồng đạo của người viết nhân cái gọi là Đại Hội Dân Chúa sắp được tổ chức)                                                   SỐNG PHÚC ÂM                              THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA                                                                                 Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất         Sau ngày CS vào Saigon, tất cả mọi sự…

Details