Một Chuyện Tình

 
                         Everyone has one life to live,
                         And one love to give.
                          Mine was killed and shattered
                          in cold blood
                          by you.
 
 
                                                                              Mỗi đời người chỉ có một tình yêu
                                                                              Và tình yêu chúng ta….
                                                                              Anh đã không ngần ngại
                                                                              Đạp đổ không thương tiếc..

                                               
About the author
Leave Comment