Cao Mỵ Nhân,  Văn Thơ

MỘT BÀI TẠ ƠN

Tạ ơn đất nước xa khơi 

Một ngày là nghĩa, một đời là ân 

Tạ ơn sông núi, tha nhân

Chén cơm quê mẹ, bao năm no đầy 

Tạ ơn xứ sở bên này 

Đại dương bát ngát hồn say thái bình

Tạ ơn huynh đệ chi binh

Từ đi bỏ lại những hình bóng quen

Tạ ơn cha mẹ anh em 

Người thân và cả nhà bên láng giềng 

Giờ thì tạm lắng ưu phiền 

Tạ ơn chiến hữu khắp miền hành quân

Tạ ơn ngào ngạt hương xuân 

Xoá đi tất cả phù vân mơ hồ 

Thủa này cho tới muôn thu

Tạ ơn anh ở hồn thơ của mình …

      CAO MỴ NHÂN 

25 – 11 – 2021