Minh Thúy,  Phương Hoa

Cầu Nguyện Trong Mùa Lễ

Xướng:

Cầu Nguyện Trong Mùa Lễ
Christmas 2020 & New Year 2021

Bầu trời mùa lễ thiếu lung linh
Thế giới dịch buồn thấy lặng thinh
“CHRISTMAS” Giáng Sinh nào bạn hữu
“NEW YEAR” Năm Mới chẳng gia đình
Ước mong chốn chốn hừng quang điển
Cầu nguyện nhà nhà tỏa ánh minh
Nhân loại đặng ân từ Thánh Chúa
Khắp nơi giả trẻ được an bình

Phương Hoa 

DEC 15th 2020

Họa:


Noel mùa Covid _19


Ngõ tối không đèn tỏa sắc linh
Bao nhà lặng lẽ đóng im thinh
Giờ đây nội, ngoại đâu quà cáp
Hiện tại bà , ông khó tiệc đình
Khắc khoải từng giờ tan bóng tối
Bồi hồi những phút hiện bình minh
Cầu xin Chúa ngự ban ân sủng
Dưới thế an vui cảnh giới bình 


Minh Thuý Thành Nội
Tháng 12/17/2020