Tôi viết những dòng này

  Đỗ Trung Quân Tôi viết những dòng này trước ngày chủ nhật 10 -6 – 2018 khi chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình phản đối “ nhượng địa – đặc khu “ cho dù không có một từ trung quốc nào thì ai cũng biết là kẻ nào sẽ…

Sài Gòn biểu tình

SÀI GÒN, BIỂU TÌNH 10/6Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai, tập trung biểu quyết “stop đặc khu”, “stop luật an ninh mạng”. Xong, tiếp tục cùng biển ngừoi cuồn cuộn tràn sang phố đi bộ Nguyễn Huệ.“Vì độc lập,…

Một lối nhìn riêng

Ảnh mới chụp sáng hôm 8.6.2018, khi vừa đến Frankfurt am Main – Đức. Từ trái: Vũ Minh Khánh, luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà  “Không ai có thể cứu được người khác thoát khỏi Tâm Thức Nô Lệ, ngoại trừ chính bản thân họ”. Bởi thực tế có hàng triệu người…