• Thân Hữu,  Thơ,  Văn

    THƠ, VĂN, YouTube … Thi Thân Hữu Sương Lam

    Bài Tình Ca Tháng Chạp   Đây là bài số năm trăm chin mươi bốn (594) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Bây giờ là Tháng 12 dương lịch năm 2021, nhưng văn hoá Việt Nam thường gọi tháng 12 là Tháng Chạp.   Người…