TỰ TRÁCH! 

 Làm người không đứng thẳng lưng

Suốt đời cũng chỉ lưng chừng áo cơm

Khòm lưng với rác cùng rơm

Lấy đâu chí lớn giữ thơm sử vàng?

 Ý Nga, 8.4.2002


 Kính gửi Quý Vị

 Bìa Sách & Phụ Bản

 

tập thơ tình sẽ xuất bản:

HÃY YÊU ĐỜI SỐNG

của

Ý NGA

do 

SÀI GÒN NGHĨA THƯ 

ở Na Uy xuất bản

Bìa & phụ bản: 

họa sĩ NGUYỄN HỮU NHẬT trình bày

Nhuận sắc: 

Nhà văn NGUYỄN THỊ VINH 

Nhà  thơ SẮC KHÔNG

About the author
Leave Comment