Chinh Nguyên,  Thơ

Dòng Thơ Kỷ Niệm

Đông Anh & Chinh Nguyên.

Chúng tôi ấn hành tập Thơ Kỷ Niệm này cũng là để kỷ niệm những bước chân hoang đi ngoài Tổ Quốc. Nhắc kỷ niệm xưa để luôn luôn thôi thúc một ngày về quê hương trong ánh nắng vàng tự do hạnh phúc.
Đông Anh & Chinh Nguyên.


Xin quý vị click vào hình để đọc: