Chinh Nguyên,  Văn

LM Nguyễn Văn Lý

Kính mong quí vị hổ trợ bằng mọi phương tiện, để
phát huy tinh thần tranh đấu bất bạo động của nhóm
Linh mục Nguyễn Kim Điền, hầu sớm có tự do tôn
giáo và nhân quyền trên quê hương.
Kính chúc quí vị an bình.
Chinh Nguyên


Xin quý vị click vào hình để đọc