Âm Nhạc

DD_Little_Child (LauraMayne & Alain Chennviera)

Xin click vào Hình đẻ xem Flash

MUON VAN XOT XA KHI THAY NGUOI NGOAI QUOC , HAT NHUNG LOI CA BANG ANH VA PHAP NGU,
 DE  XOT THUONG CHO THAN PHAN CUA NHUNG EM BE’ BAT HANH VIET NAM TAI QUE NHA…
…… TRONG KHI CON, CHAU TUI VE.M DDO? QUANG TIEN QUA CUA SO, TIEU PHI BAC NGAN HANG ĐEM….
…. XIN HAY LAU KHO NHUNG DONG NUOC MAT CHO CAC EM…
…… KHONG DE CHO CAC EM CON DOI KHO…
…..XIN HAY CHO CAC EM MOT NU CUOI… MOT CUOC DOI…