ĐÂY LÀ TẬP SÁCH DO CHÍNH NGƯỜI TRUNG QUỐC VIẾT VỀ CHÍNH HỌ.

video 9 Bình Lun V Đng Cng Sn Trung Quc

 

Bình luận 1: Đảng Cộng Sản là gì
http://www.youtube.com/watch?v=TcdkbFNn5m4

 
Bình luận 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào
http://www.youtube.com/watch?v=otHPNk-TUzM
 
Bình luận 3: Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=gBCjeOn53Sg
 
Bình luận 4: Đảng Cộng Sản – một lực lượng phản vũ trụ
http://www.youtube.com/watch?v=mgHJ9Bh_usk
 
Bình luận 5: Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng nhau đàn áp Pháp Luân Công
http://www.youtube.com/watch?v=p1BsIXr9nc8
 
Bình luận 6: Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc
http://www.youtube.com/watch?v=NQrBG_AKN8A
 
Bình luận 7: Lịch sử giết chóc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=CKcWFH8ejl4
 
Bình luận 8: Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=LBBYOyfoxyU
 
Bình luận 9: Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=d_HNAggSEEA
 
Giới thiệu Cửu Bình và phong trào thoái Đảng ở Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=-7CMIgWGnp4
 
Video thêm (optional)
Cựu quan chức công khai thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.youtube.com/watch?v=3AP13PWahN4

 

 

About the author
Leave Comment