Ra mắt sách tiếng Anh tại viện bảo tàng nghệ thuật San Jose

https://sjmusart.org/event/creative-minds-vietnamese-writers-diaspora Saturday, June 9, 2018 6 PM Tickets are $12 ($6 to members) Viet Thanh Nguyen, winner of the 2016 Pulitzer Prize for Fiction for his bestselling novel The Sympathizer, hosts an evening featuring Vietnamese writers of the diaspora. Representing a variety of genres—fiction, poetry, comics, memoir, children’s literature—these writers are currently fellows at the Djerassi Resident Artists Program.…

Phim Finding the Virgo

  Ngày 28 tháng 4 năm 2018 Lúc 5 chiều tại Chinese Historical Society of America trên đường Clay Street thuộc thành phố San Francisco tại số 965, một buổi chiếu sơ khởi bộ phim tài liệu mang tên Finding the Virgo, một bộ phim có nhiều tình tiết rất cảm động, nói lên lòng…