Nỗi Buồn Tháng Tư

 

Hôm qua tôi gửi về quê,

Lá thư ngấn lệ cơn mê Về Nguồn,

Thời gian chạy ngược Nỗi Buồn!

Nghe thêm nức nở trong hồn đau thương!

Bạn tôi chìm xuống đại dương!

Không gian hoang vắng Con Đường tôi đi!

Nhiều năm làm cánh chim di,

Vẫn bay về tổ để đi tìm Nguồn?

Song rồi tôi thấy Nỗi Buồn!

Tháng Tư trong nước không Buồn mà Vui? (*)

Hỏi ai, ai biết Tình tôi?

Bao nhiêu căm hận bỗng sôi sục lòng!

Cũng vì Di Tản lưu vong,

Anh em Hồng Lạc long đong hiểu lầm?

Niềm Đau chôn chặt trong lòng!

Chuyến bay ngược lại, thấy lòng nhẹ hơn,

Thời gian hiện thực vẫn còn?

Nỗi Buồn chứa chất Nước Non ngậm ngùi!

(*) Vui là vui gượng kẻo mà
       Ai tri âm đó mặn mà với ai (ND).

 Trọng Thùy Sơn

5/2010

About the author
Leave Comment